קבוצת רצי קו לנוער

2017 marathon logo Kav L’Noar Runners Club / קבוצת רצי קו לנוער

:קבוצת רצי קו לנוער

אריאל וייס

יעל מן

שירה דיאמנט

Gershon Swimmer

יהונתן גריל

חיים גריל

סיבה גריל

אברהם גריל

איציק כהן סקלי

אלעד בחכמה

ישי כהן

תרומות שהתקבלו $238.00 / מטרת גיוס כספים $720.00

33.06%